สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ค้นหาบทความ

ประวัติผู้ก่อตั้งบริษัท

ประวัติผู้บริหาร

นายเฉลิม ทองสุข 

วุฒิการศึกษา :

ปวส. ก่อสร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

ปริญาตรีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญาโทบริหารธุรกิจ การจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ประสบการณ์

ด้านการตลาดและการเงิน

รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ เขียนแบบ

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เฉลิมรัตน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท มีสุข คอร์ปอเรชั่น (2006) จำกัด

 

alt

 

PR ประชาสัมพันธ์บริษัท

- รายการทีวี SME Report

- รายการทีวี SME สร้างอาชีพ

- สื่อสังคมออนไลน์ ดอยแม่สลอง

- คอลัมน์ Constuction Variety

- Pocket book นวัตกรรมพารวยด้วย HAPPY FRANCHINSE

- Pocket book เรียนลัดรวยเร็ว กับอสังหาฯพารวย

- Sponsor มวยไทยช่อง 7 และช่อง 3

- ออกบูทงานบ้านและสวน งานสถาปนิก

- กิจกรรม Open house ในโรงงาน

- กิจกรรมแนะนำธุรกิจที่เมืองทองธานี

 

 

 ค่านิยมองค์กร มีสุขคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

        1. Customer First  ลูกค้ามาเป็นอันดับแรก

        2. Team work มุ่งเน้นผลงานของทีม 

        3. Law and Regulations : ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทอย่างเคร่งครัด

        4. Actions : ลงมือทำอย่างจริงจัง

        5. Talk and Consulting : ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อหาทางออก