สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ค้นหาบทความ

การเตรียมงานฐานราก

การเตรียมงานฐานราก เป็นงานช่างทั่วไป แนะนำว่าลูกค้าสามารถหาช่างในพื้นที่ทำไว้รอเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง

การเตรียมงานฐานรากสำหรับสำนักงานสำเร็จรูป HAPPY HOUSE แบ่งออกเป็น 2 แบบหลักๆด้วยกัน

1. บ้านวางบนพื้นดิน  สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย สำนักงานสำเร็จรูป HAPPY HOUSE ไม่จำเป็นต้องลงฐานรากมาก เพราะเป็นงานโครงสร้างชนิดเบา จึงวางบนดินแข็งหรือวางบนแผ่นปูนสำเร็จรูปแบบตีนเป็ดได้เลย

    1.1 แบบไม่ยกสูง เคลียร์ พื้นที่ และปรับระดับดินให้เรียบ โดยลูกค้าสามารถวางบนดินที่แข็ง (พื้นดินแห้ง ดินลูกรัง หินกรวด หรือหินคลุก ที่ปรับระดับเรียบ) หรือวางบ้านบนเสาเข็มหกเหลี่ยม (เสาหกเหลี่ยมวางนอนเพื่อเป็นฐาน โดยวางเวาเข็มนอนบนดินแล้ววางบ้านบนเสาเข็ม) โดยแนะนำให้ตั้งระยะความห่างของเสาเข็มที่ 1.2 เมตร ให้ตรงกับระยะของโครงสร้างพื้นอาคารเพื่อความมั่นคง แข็งแรง

          

    1.2 แบบยกสูง  (ไม่เกิน 40 เซนติเมตร) เคลียร์พื้นที่และปรับระดับพื้นที่พอสมควร ซึ่งในแบบยกสูงนี้ เราอาจจะใช้เสายกสูงมาช่วยในการปรับระดับตัวบ้าน ชดเชยพื้นในส่วนที่ไม่ได้ระดับนิดหน่อย ซึ่งบ้านรูปแบบนี้เราจะใช้แผ่นปูนสำเร็จมารองเสายกสูง เป็นลักษณะเหมือนตีนเป็ดเพื่อกระจายน้ำหนักตัวบ้านลงสู่พื้นดินอีกที

          

2. บ้านวางบนพื้นปูน  (สำหรับพื้นที่ที่มีการถมดินใหม่ พื้นที่ที่มีการทรุดตัว หรือเป็นบ้านสองชั้น)

    2.1 แบบพื้นปูนธรรรมดา สเปกปูนขั้นต่ำหนา 3 นิ้ว หรือ 7.5 เซนติเมตร สำหรับบ้านชั้นเดียว ซึ่งสามารถจะเทหนาเป็น 4 นิ้ว หรือ 10 เซนติเมตร หรือมากกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับงบประมาณ โดยแนะนำให้บดอัดดินก่อน แล้วจึงทำเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)

         

   2.2 แบบพื้นปูนลงเสาเข็มสั้น สำหรับพื้นที่ที่มีการทรุดตัว หรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำ สามารถทำเป็นแบบลงเข็มสั้น หรือเป็นเข็ม 15 เซนติเมตร ยาว 6 เมตร ลงที่ระยะเสาบ้าน หรือทุกช่วงระยะ 1.8 เมตร แล้วเทปูนบนเข็มไปเลย หรือลูกค้าบางคนประหยัดอาจทำตอม่อเฉพาะหัวเข็ม แล้วขึ้นเสาบ้านหรือขึ้นตัวบ้านเลยก็ได้

         

 

โดยสรุป 

งานฐานรากวางบนดิน เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ดินแน่นมีการถมและปรับมานาน ไม่มีการทรุดตัวของดินในบริเวณดังกล่าว อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ

งานฐานรากวางบนพื้นปูน เหมาะกับพื้นที่ที่มีการทรุดตัวโดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล หรือพื้นที่ที่พึ่งมีการถมดินใหม่เป็นเวลาไม่นาน หรืออยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ

การตัดสินใจทำฐานรากแต่ละแบบควรศึกษาข้อมูลจากสิ่งปลูกสร้างก่อนหน้าในระแวกใกล้เคียง เพื่อให้การก่อสร้างของเราเป็นไปในแนวทางที่ปลอดภัยและประหยัดต้นทุนที่สุด