สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ค้นหาบทความ

ข้อควรรู้ก่อนสร้างโกดัง

การเตรียมตัวก่อน สร้างโกดังสินค้า หรือโรงงาน

ก่อนที่เราจะลงทุน สร้างโกดังสินค้า หรือโรงงาน ข้อมูลที่เราต้องศึกษามีส่วนสำคัญอย่างมากในการตัดสินใจก่อนลงทุนสร้าง ซึ่งมีอยู่ 5 ข้อเป็นอย่างน้อยที่เราต้องทำการบ้านก่อนดังต่อไปนี้

 

1. Zoning   เราต้องทราบก่อนว่าพื้นที่ที่เราจะตัดสินใจลงทุนสร้างนั้น อยู่ในเขตพื้นที่สีอะไร โดยพื้นที่เขตสีม่วง เป็นเขตพื้นที่ที่สามารถ สร้างโกดังสินค้า หรือโรงงานได้ตามข้อกำหนด หากเป็นสีอื่น ควรปรึกษาทางเขตหรือเทศบาลเกี่ยวกับข้อกำหนดการก่อสร้างต่างๆ

 

2.ขนาดอาคารที่จะก่อสร้างรวมถึงระยะร่นต่างๆ   เราควรศึกษาข้อกำหนดระยะร่นของการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นจากคำแนะนำของผู้รับเหมาเองหรือในส่วนของทางเขตและเทศบาล เพื่อที่จะนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดขนาดของอาคารที่จะก่อสร้างจากพื้นที่ที่เรามี

 

3.รายละเอียดงานก่อสร้าง   หลังจากที่ได้ขนาดอาคารที่จะก่อสร้างแล้ว เราต้องออกแบบรายละเอียดหรือฟังชันก์ต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง เช่น มีสำนักงานกี่ห้อง ห้องน้ำกี่ห้อง มีชั้นลอยหรือติดเครนหรือไม่ โดยการออกแบบอาจจะปรึกษาผู้รับเหมาเพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องต่างๆ

 

4.การคัดเลือกผู้รับเหมาในการก่อสร้าง   ควรคัดเลือกผู้รับเหมาที่จะมารับงานก่อสร้างอย่างละเอียด สิ่งสำคัญคือความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ในการทำงาน เพราะการลงทุน สร้างโกดังสินค้า หรือโรงงาน เป็นการลงทุนก้อนใหญ่ที่เราต้องไว้ใจให้ผู้ที่รับงานไป ดำเนินงานได้ลุล่วง อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาระหว่างทำงาน ไม่เกิดการทิ้งงาน งานจบตรงเวลา และได้คุณภาพตามที่เราได้ลงทุนไป โดยทั่วไปแล้วผู้รับเหมาในรูปแบบบริษัทจำกัด จะมีภาษีที่ดีกว่าในเรื่องที่กล่าวมา

 

5.การตัดสินใจเลือกผู้รับเหมา   หลังจากที่เราคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือแล้ว เราก็ส่งแบบงานหรือ Spec ของ โกดังสินค้า หรือโรงงานที่เราต้องการจะสร้างให้ทางผู้รับเหมาประเมินราคา การเสนอราคาจากผู้รับเหมาควรมีแบบงานหรือรูปประกอบใบเสนอราคาเป็นอย่างน้อย เพื่อยืนยันความถูกต้องของ Specงานเรา จากนั้นเราจึงเริ่มสอบถามข้อมูลในรายละเอียดของราคาที่ได้รับมา เช่น วัสดุที่ใช้คืออะไร ราคาที่เสนอมารวมหรือไม่รวมอะไรบ้าง การรับประกันผลงานเป็นอย่างไร ระยะเวลาดำเนินการ รวมไปถึงเงื่อนไขการชำระเงิน เพื่อประกอบการตัดสินใจ

 

สุดท้ายเราจะได้ผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความคุ้มค่าในการลงทุน และสามารถตัดสินใจ สร้างโกดัง หรือโรงงาน กับผู้รับเหมารายนั้นๆได้อย่างมั่นใจ

 

สร้างโกดัง กับ HAPPY WAREHOUSE 

>>คลิ๊ก<<